SEMINÁR KÓD Emócie

189€
50 € rezervácia

Každý sme prekonali prekážky. My všetci sa usilujeme žiť s kľudným srdcom, ale máme v sebe pochybnosti, neistotu, stres, strach ,neveríme si….

A S tým budeme pracovať..

Z detstva si nesieme  emočnú batožinu, ktorá nás stále ovplyvňuje, ktorá nám nedovolí žiť taký život ako chceme ,ako myslíme, ako konáme ..

Mať zámer je veľmi dôležité pre každý okamžik.. Ale k cieľu potrebujeme cestu..

Niekedy sa na tej ceste cítime pozitívne a niekedy negatívne.. Je v poriadku prijať myšlienky pozitívne ale aj negatívne, v danom okamžiku. Nemusíme ich meniť, napravovať oni zase odídu. Je dobré čo cítime, pretože emócie nám môžu prinášať aj informácie, ale emócie tu nie sú preto aby nám riadili život.

Naše telá vedia veľmi presne povedať čo je pre nás dobré a čo nie.

a tak isto je to aj s našimi emóciami.

 

Poznanie seba samého nie je koniec ,  to je iba začiatok…

 

Poznáte aj vy svoje emočné bloky a cítite nerovnováhu v tele?

Energia Života je všetko o vibráciách , práca s energiami..

 Ukážeme si prácu s energiami a naučíme sa kvantovať spoločne, pretože každý z nás  TO MÁ V SEBE,LEN NA TO ZABUDOL,

naučíme sa techniky :

Energia dvoch bodov

Ako si sami vieme odstrániť program, ktorý nás blokuje a popracovať na vašich emóciách…

Ako sa dá vyčistiť náš energetický systém, kde a prečo sa ukladajú emočné bloky

Časová os

Svalový test, test emócií + bolesť

Ako dostaneme svoje telo z nerovnováhy do rovnováhy…

 

Ak stratíme kontakt s múdrosťou vlastného srdca ,žiadna metóda nám nie je nič platná, pretože pokiaľ milujeme nič iné nepotrebujeme.. Naše telá využívajú schopnosti, ktoré zďaleka prevyšujú všetko ,čoho sme si vedomí…