kód múdrosti 2 vzťahy

99€
50 € rezervácia

Jednodenný kurz kde sa zameriame na vzťahy, naučíme sa pracovať s emóciami, pocitmi.. vyčistíme si bloky z minulosti, aby ste mohli tvoriť v budúcnosti, aby sa stala spomienka múdrosťou a vy sa posuniete ďalej a pritiahnete si lásku, šťastie a prestanete dávať energiu do emócii minulosti. Naučíte  sa pracovať s podvedomím, vedomím.

Upozornenie :

Nie je to náhrada profesionálnych lekárskych pokynov ,lekárskych návštev .Neodporúčam vysádzať lieky, ktoré predpísal lekár!