kvantová sila kód múdrosti

399€
100 € rezervácia

Štvordňový transformačný workshop, ktorý je celok všetkých 4kurzov dokopy. Zažijete zmenu vo svojom živote, vyčistíte si svoje bloky, emócie, stres, strach,.. naučíte sa ako pracuje váš mozog a telo. Podvedomie a vedomie. Naprogramujete si svoju myseľ. Môžete pracovať aj na vašom zdravotnom stave. Vysvetlíme si Energetické centrá a naučíte sa s nimi pracovať, čo je to režim prežitia. A možno zistíte, že v tom stave sa nachádzate. Naučíme sa pracovať zo zámerom, otvárať kvantové pole sebe, aj iným, metódu dvoch bodov, naučíme sa viac techník, práca s časovou osou, práca s archetypmi, práca s energetickými centrami, uzdravíme seba samých, môžete pomôcť aj klientom a príbuzným. Budeme sa učiť hrou, vrátime sa do nášho vnútra-srdca. Pritiahnete si energiu späť. Budete mať veľa energie na tvorenie svojej budúcnosti.